Browse Tag: sarkazam

Fejsbuk profilna slika

Recept kako da uspešno promenite Vašu profilnu sliku na Vašoj omiljenoj društvenoj mreži.

Pravilo 1: Uvek je pravo vreme da promenite Vašu profilnu sliku!

Korak 1: Uđite u svoje fotografije i odaberite neku od Vašihprethodnih profilnih fotografija koje su tako savršeno savršene tj. na kojima Vi izgledate tako savršeno.

Korak 2a: Postavite odabranu kao Vašu trenutnu profilnu fotografiju klikom na Options/Make Profile Picture (Podešavanja/Postavi kao osnovnu sliku profila), a zatim odgovorite potvrdno na pitanje koje vam fejs postavi.

Korak 2b: Odabranu fotografiju isecite tako da sada umesto Vas i Vaših prijatelja sada na istoj ostanete samo Vi. Ili recimo da umesto Vas u celini sada ostane samo Vaš portret. Zatim što pre kliknite na Edit profile picture (Izmeni sliku profila) na Vašem tajmlajnu, a potom odaberite opciju Upload Photo… (Dodaj fotografiju…). Pronađite Vašu obrađenu fotografiju i selektujte je. Zatim pratite „čarobnjaka“.

Čestitamo! Uspešno ste promenili Vašu profilnu sliku na fejsbuku. Pređite na sledeći korak.

Korak 3: Čekajte da Vaši verni prijatelji (koje verovatno pola ne poznajete) lajkuju Vašu„novu“ profilnu sliku.

Korak 4: Vratite se na Korak 1, kada broj lajkova po satu drastično opadne ili barem dva puta nedeljno.

gl -.-